Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 22/10/2018 - 10:48

TB: v/v nghỉ học học phần/môn học Giáo dục thể chất theo kế hoạch tại sân bãi Đức Thắng – Học viện Tài chính Thứ 7 ngày 27/10/2018
Số: 156/TB-QLĐT ngày 22 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: - Bộ môn Giáo dục thể chất

                                                            - Các Khoa, lớp sinh viên, đơn vị liên quan

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi đấu Giải thể thao truyền thống cán bộ viên chức Học viện Tài chính năm 2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các lớp sinh viên đã bố trí học Giáo dục thể chất theo kế hoạch tại sân bãi Đức Thắng – Học viện Tài chính được nghỉ học Thứ 7 ngày 27/10/2018.

Bộ môn Giáo dục thể chất có lịch giảng các học phần/môn học chủ động bố trí giảng bù vào ngày nghỉ cố định hoặc lịch phù hợp.

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên và Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1520

Danh sách liên kết