Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 05/11/2018 - 16:9

TB: v/v Tổ chức lịch học lý thuyết học phần Giáo dục thể chất Hệ đại học chính quy Đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 165/TB-QLĐT ngày 05 tháng 11 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HVTC ngày 18/04/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019;

Căn cứ vào cơ sở vật chất và thực tế việc bố trí hội trường học học kỳ I năm học 2018-2019; Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Thời gian và địa điểm học: Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h00’ tại HT700 - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

2. Đối tượng học: Sinh viên hệ đại học chính quy các khóa

- CQ55.11; 55.51 (Chương trình đại trà) học Giáo dục thể chất 2.

- CQ54.05; 54.08; 54.11; 54.22; 54.51; 54.61; 54.62; 54.63 (Chương trình đại trà) học Giáo dục thể chất 3.

3. Tổ chức học

- Lịch học các học phần Giáo dục thể chất bố trí 5 tiết/buổi (gồm giờ lý thuyết và giờ hệ thống môn học)

- Lịch học đã bố trí chéo buổi với lịch học chính khóa (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

Trường hợp SV trùng lịch học đối với học phần/môn học tự chọn hoặc lịch học ghép học lại (gồm học CTĐ, học bù) khác đã thông báo, SV chủ động liên hệ với BM Giáo dục thể chất để được sắp xếp lịch học phù hợp.

4. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Trung tâm thông tin kiểm tra hệ thống máy chiếu phục vụ giảng dạy học phần Giáo dục thể chất tại HT700. Đồng thời có phương án chuẩn bị máy chiếu di động dự phòng trong trường hợp hệ thống máy chiếu cố định có sự cố phát sinh ngoài kế hoạch.

- Ban Quản trị thiết bị: Trực đóng, mở cửa HT700 theo lịch thông báo. Chuẩn bị 01 bảng và bút dạ phục vụ giảng viên giảng dạy tại HT700.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 951
Các bài đã đăng