Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 23/11/2018 - 9:43

TB: v/v Lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 173/TB-QLĐT ngày 22 tháng 11 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HVTC ngày 18/4/2018 của Giám đốc Học viện v/v Giao kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian ôn thi kết thúc học phần/môn học hệ đại học chính quy:

Từ ngày 04/12 – 21/12/2018 (Có lịch thi chi tiết kèm theo).

- Lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Khóa lớp [XEM TẠI ĐÂY]

2. Nội dung lịch thi kết thúc học phần/môn học hệ đại học chính quy:

- Lịch thi các hệ đào tạo được sắp xếp theo: Ngày thi; Khoá và Lớp; Bộ môn.

- Sinh viên các hệ đào tạo dự thi kết thúc học phần/môn học chủ động có mặt sớm trước giờ thi để làm thủ tục thi đúng quy định và đảm bảo thời gian thi.

- Lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 được tổ chức tại các khu vực: Lê Văn Hiến - Đức Thắng và Liên kết Tuổi Hoa.

Lịch thi các học phần/môn học trắc nghiệm máy tổ chức thi tại Phòng máy khu vực Đức Thắng: 106-TV (Khu Thư viện); 106-PM (Khu giảng đường 5 tầng), B5-PM, B6-PM, B7-PM, B8-PM (Khu Nhà ăn B7 – Tầng 2).

- Hội trường chỉ đạo thi: Khu vực Lê Văn Hiến - Đức Thắng (Hội trường A3 và Phòng nước GV A1); Khu vực Tuổi Hoa (Phòng nước GV Tầng 1).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan đến nội dung lập lịch thi và bố trí hội trường thi; các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 25876