Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 03/12/2018 - 11:15

Công văn của Ban Tài chính kế toán về việc đôn đốc duyệt đăng ký tín chỉ
Kính gửi: Các thầy cô cố vấn học tập

Tính đến thời điểm 9h30 h ngày 03/12/2018 vẫn còn một số sinh viên đã đăng ký tín chỉ học phần các môn học kỳ 2/2018-2019 đợt 2 nhưng vẫn chưa được duyệt đăng ký tín chỉ. Để đảm bảo cho công tác tính thu học phí đúng thời gian. Ban Tài chính kế toán kính đề nghị  các thầy, cô cố vấn học tập hoàn thành việc duyệt đăng ký tín chỉ cho sinh viên  đã đăng ký tín chỉ ở học kỳ 2 năm học 2018-2019 đợt 2 chưa được duyệt đăng ký tín chỉ chậm nhất vào 15h ngày 03/12/2018 (kèm theo danh sách lớp chưa được duyệt).

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý thầy, cô.

Xin trân trọng cảm ơn!

Danh sách lớp chưa được duyệt đăng ký học tín chỉ đợt 2 K54

Danh sách lớp chưa được duyệt đăng ký học tín chỉ đợt 2 K55

Ban Tài chính kế toán
Số lần đọc: 247