Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 10/01/2019 - 9:42

CV: v/v Chuẩn bị cho Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2018 - 2019
Số: 07/QLĐT-HVTC ngày 09 tháng 01 năm 2019

Kính gửi:   - Trưởng các Khoa, Bộ môn; các Ban và tương đương;

                                           - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

 

Để chuẩn bị Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2018 – 2019 dự kiến tổ chức trong tháng 3/2019. Ban Quản lý đào tạo đề nghị các đơn vị gửi nội dung báo cáo công tác đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và công tác phục vụ quản lý đào tạo từ đầu học kỳ II năm học 2018 - 2019 đến nay ở đơn vị.

2. Ý kiến đóng góp hoặc kiến nghị về việc nâng cao chất lượng đào tạo (đặc biệt là chương trình đào tạo CLC) và công tác quản lý phục vụ đào tạo của Học viện trong thời gian tới.

3. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động đào tạo của Học viện.

Nội dung báo cáo nêu trên đã được đối chiếu với Thông báo số 1146 /TB-HVTC ngày 19/10/2018 của Giám đốc Học viện về kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2018 – 2019) [Xem nội dung kết luận trên trang Website] [XEM TẠI ĐÂY]

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản theo mẫu  [Tải mẫu biểu trên trang Website] [XEM TẠI ĐÂY] gửi về theo địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com  trước ngày 22/01/2019 (Thứ 3).

Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự hợp tác của các đơn vị./.

 

 

Số lần đọc: 822
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết