Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 07/03/2019 - 11:6

CV: v/v Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về học phần kiến tập, học phần thực tập đối với sinh viên học CTĐT chất lượng cao hệ ĐHCQ
Số: 32/CV-QLĐT ngày 06 tháng 03 năm 2019

                      Kính gửi:  - Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa, HĐKH  Học viện
                                        - Ban điều hành chất lượng cao
                                        - Các Ban, đơn vị liên quan
                                        - Các Bộ môn chuyên ngành CTĐT chất lượng cao
                                        - Sinh viên đào tạo chất lượng cao

Sau khi nhận được bản dự thảo của Tiểu ban xây dựng quy định học phần kiến tập đối với sinh viên đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy, Ban Quản lý đào tạo kính gửi tới Quý Thầy/Cô, các em sinh viên; Quý Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan bản dự thảo để xin ý kiến tiếp tục hoàn thiện quy định. (bản dự thảo quy định đính kèm) [XEM TẠI ĐÂY]

Ý kiến đóng góp của Quý vị xin gửi về Ban Quản lý đào tạo, Phòng 110 (đ/c Yến) hoặc qua địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups trước ngày 11/3/2019 (thứ 2).

Trân trọng cảm ơn!

 

Số lần đọc: 105
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết