Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 13/03/2019 - 15:32

Thông báo v/v cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2018 - 2019
Ban Công tác chính trị và Sinh viên thông báo:

Sau khi hoàn thành công tác xét cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019, Học viện công bố danh sách sinh viên được cấp Học bổng KKHT và TCXH cho sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2018 - 2019 (Xem tại file đính kèm).

Tải Danh sách SV được nhận học bổng

Tải Mức điểm nhận học bổng

Học bổng KKHT và TCXH sẽ được chuyển khoản đến tài khoản của sinh viên.

Ban Công tác chính trị và Sinh viên
Số lần đọc: 6241

Danh sách liên kết