Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 15/03/2019 - 11:27

Học viện Tài chính thông báo mời thầu
Học viện Tài chính thông báo mời thầu 02 gói thầu, nội dung cụ thể như sau:

Gói thầu 1: “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Học viện Tài chính”

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Học viện Tài chính”.

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại 02 cơ sở của Học viện Tài chính tại: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội và số 53E Phan Phù Tiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Hoạt động chi thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 15/03/2019 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 25/03/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 205, Nhà hiệu bộ, Ban Quản trị Thiết bị, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000đ (bằng chữ: hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu :

- Số tiền 20.000.000đ (bằng chữ: hai mươi triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/03/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 25/03/2019 tại Phòng họp A, Nhà hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Gói thầu 2: “Thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự tại Học viện Tài chính”

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh trật tự tại Học viện Tài chính”.

- Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: thuê dịch vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại 02 cơ sở của Học viện Tài chính tại : Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội và số 53E Phan Phù Tiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Hoạt động chi thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 00 phút ngày 15/03/2019 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 25/03/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 205, Nhà hiệu bộ, Ban Quản trị Thiết bị, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000đ (bằng chữ: hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu :

- Số tiền 15.000.000đ (bằng chữ: mười lăm triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 25/03/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 25/03/2019 tại Phòng họp A, Nhà hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Ban QTTB
Số lần đọc: 512

Danh sách liên kết