Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 28/03/2019 - 16:22

TB: v/v Tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019 cho sinh viên các khóa 54, 55, 56
Số: 294/TB-HVTC ngày 28 tháng 03 năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019 và nâng cao vai trò trong việc tuyên truyền, quảng bá về Học viện Tài chính, Giám đốc Học viện thông báo Lịch phổ biến Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019 như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 02--05/4; 09-10/4/2019 (có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Địa điểm:  HT 700 - Học viện Tài chính

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối tổ chức phổ biến Đề án tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019 cho sinh viên các khóa 54, 55, 56

- Chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm và nội dung phổ biến cho sinh viên.

- Lập dự trù kinh phí để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị liên quan.

- Cử cán bộ phục vụ tại các buổi phổ biến đề án theo lịch thông báo

3.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên

Cử cán bộ phối hợp với các Khoa QLSV liên quan để phân công khu vực chỗ ngồi đối với sinh viên các chuyên ngành thuộc các khóa; điểm danh số lượng sinh viên có mặt và duy trì trật tự trong HT700 theo lịch thông báo.

3.3. Ban Tài chính kế toán

Duyệt và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 theo đề nghị của các đơn vị liên quan.

3.4. Ban Quản trị thiết bị

- Cử cán bộ trực mở cửa HT700 và bổ sung ghế nhựa theo nhu cầu sinh viên thực tế tham dự buổi phổ biến theo lịch thông báo.

3.5. Khoa Quản lý sinh viên

- Đôn đốc sinh viên thuộc Khoa quản lý tham dự buổi phổ biến theo lịch nêu trên.

- Cử cán bộ Văn phòng khoa phối hợp với Ban CTCT&SV để ổn định và duy trì trật tự theo khu vực chỗ ngồi trong HT700, điểm danh số lượng sinh viên có mặt theo lịch thông báo.

3.6. Sinh viên các khóa 54, 55, 56

Tham dự đầy đủ buổi phổ biến Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 theo lịch thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị/cá nhân phối hợp với các Ban liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1920

Danh sách liên kết