Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 04/04/2019 - 10:36

Thông báo V/v: Kế hoạch và lịch Báo cáo thực tế đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55 năm 2019
Số: 326/TB-HTVC ngày 04 tháng 04 năm 2019

Căn cứ Đề án đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ Đại học;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 về việc ban hành quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Học viện Tài chính và ACCA;

Căn cứ vào Tờ trình Giám đốc Học viện số 55/TTr-QLĐT ngày 03/04/2019 của Ban Quản lý đào tạo,

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch tổ chức Báo cáo thực tế đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55 năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 08/4/2019 và 8h30 ngày 16/04/2019 (có lịch chi tiết kèm theo

2. Địa điểm: Tại HT700 - Học viện Tài chính - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

3. Thành phần: Đại diện ACCA, Ban điều hành chất lượng cao, Ban Quản lý đào tạo, Ban Công tác chính trị và Sinh viên, lãnh đạo khoa Kế toán, khoa Tài chính Doanh nghiệp, lãnh đạo bộ môn thuộc 2 khoa, cố vấn học tập, Giảng viên Bộ môn chuyên ngành Kế toán Tài chính, Kế toán Quản trị, Kiểm toán,Tài chính Doanh nghiệp, sinh viên khóa 54 và 55 chương trình chất lượng cao.

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Cử 01 cán bộ phục vụ tại các buổi báo cáo thực tế.

- Phối hợp với ACCA lập kế hoạch, lịch báo cáo, mời diễn giả và triển khai nội dung phù hợp với thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, chuẩn bị phô tô tài liệu (nếu có).

- Lập dự trù kinh phí để hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị liên quan.

4.2. Khoa Quản lý sinh viên

- Đôn đốc sinh viên thuộc Khoa quản lý tham dự đầy đủ buổi báo cáo thực tế theo lịch nêu trên.

- Cử cán bộ Văn phòng khoa, cố vấn học tập các lớp sinh viên hai khóa 54 và 55 chương trình chất lượng cao phối hợp với Ban CTCT&SV để ổn định và duy trì trật tự theo khu vực chỗ ngồi trong HT700, điểm danh số lượng sinh viên có mặt theo lịch thông báo.

- Cử giảng viên bộ môn chuyên ngành tham gia hỗ trợ định hướng trao đổi giữa sinh viên và diễn giả.            

4.3. Văn phòng Học viện

- Cử 01 cán bộ phục vụ tại các buổi báo cáo thực tế theo lịch thông báo.

- Chuẩn bị lẵng hoa để bục phát biểu và các lẵng nhỏ để các bàn đại biểu

- Chuẩn bị nước uống cho báo cáo viên và đại biểu tham dự.

- Trình chiếu màn hình dòng chữ “

 

Logo Học viện                  logo ABB                    logo VACPA                    Logo ACCA

                                                         

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

 

BÁO CÁO THỰC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 54 VÀ 55

 

                                                                         

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019”

 

“Logo Học viện                                    Logo KPMG                                        Logo ACCA

                                                        

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

BÁO CÁO THỰC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 54 VÀ 55

           Hà Nội, ngày 16  tháng 04 năm 2019”

4.4. Ban Điều hành chất lượng cao

- Cử 02 cán bộ phối hợp các ban chức năng tổ chức buổi báo cáo thực tế đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55

- Phối hợp với ACCA trao đổi với diễn giả, dẫn chương trình và chương trình làm việc chi tiết.

4.5. Ban Công tác chính trị và sinh viên

- Cử 02 cán bộ phối hợp với các Khoa QLSV liên quan để phân công khu vực chỗ ngồi cho sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55; duy trì trật tự trong HT700 theo lịch thông báo.

- Chụp ảnh, đưa tin về các hoạt động Báo cáo thực tế đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55, quay phim tư liệu để sinh viên khóa 56 học tập

4.6. Ban Tài chính kế toán

Duyệt và thanh quyết toán kinh phí triển khai tổ chức Báo cáo thực tế đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao CQ54, CQ55 năm 2019.

4.7. Ban Quản trị thiết bị

- Cử 01 cán bộ trực mở cửa HT700, chuẩn bị loa đài, trình chiếu clip, slide bài báo cáo, chuẩn bị Micro cho sinh viên hỏi đáp tại buổi báo cáo.

4.8. Sinh viên các khóa 54, 55 chương trình chất lượng cao

Tham dự đầy đủ buổi Báo cáo thực tế năm 2019 theo lịch thông báo; tìm hiểu trước thông tin về diễn giả và chủ đề đã có, đặt câu hỏi và trao đổi hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị/cá nhân phối hợp với các Ban liên quan để giải quyết kịp thời./.

 

Ban Quản lý đào tạo
Số lần đọc: 568

Danh sách liên kết