Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 03/04/2019 - 9:23

Thông báo v/v mời tham dự Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2019
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019

Thực hiện công văn số 449/XTTM-CSXT ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương (Chi tiết đính kèm). Ban Tổ chức cán bộ Học viện Tài chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức của đơn vị mình và đăng ký tham dự qua Ban Tổ chức cán bộ. Địa chỉ: Ban Tổ chức cán bộ Phòng 307 nhà Hiệu bộ, SĐT 32191984, gặp đ/c Chu Tuấn Anh.

Ban Tổ chức cán bộ xin trân trọng thông báo!

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 111

Danh sách liên kết