Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 03/04/2019 - 10:45

Thông báo của Ban Quản lý khoa học về thời hạn sử dụng tài khoản dùng thử phần mềm FiinPro
Theo tinh thần tại “Lớp học sử dụng phần mềm FiinPro để khai thác dữ liệu” được tổ chức vào ngày 13/3, Ban QLKH đã gửi lại danh sách các thầy/ cô tham gia lớp học cho phía Công ty cổ phần FiinGroup để lập tài khoản dùng thử trong vòng 2 tuần. Ban QLKH đã gửi tới email các thầy/cô thông tin tài khoản đăng nhập sử dụng phần mềm. Hạn sử dụng phần mềm do phía công ty cung cấp là từ ngày 26/3/2019 đến ngày 9/4/2019. Do sắp hết thời hạn sử dụng thử phần mềm nên kính mong các thầy/cô có thể tiếp tục dùng thử, chia sẻ dữ liệu khai thác được đồng thời gửi phản hồi lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Công Ty cổ phần FiinGroup theo thông tin đã đính kèm trên email. Trân trọng./.

Ban QLKH đã gửi tới email các thầy/cô thông tin tài khoản đăng nhập sử dụng phần mềm. Hạn sử dụng phần mềm do phía công ty cung cấp là từ ngày 26/3/2019 đến ngày 9/4/2019. Do sắp hết thời hạn sử dụng thử phần mềm nên kính mong các thầy/cô có thể tiếp tục dùng thử, chia sẻ dữ liệu khai thác được đồng thời gửi phản hồi lại cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Công Ty cổ phần FiinGroup theo thông tin đã đính kèm trên email.

Trân trọng./.

Ban QLKH
Số lần đọc: 142

Danh sách liên kết