Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 17/04/2019 - 9:56

TB: v/v rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập
Số: 59/TB-QLĐT ngày 11 tháng 04 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1110/TB-HVTC ngày 11/10/2018 của Ban Quản lý đào tạo về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 264/TB-HVTC ngày 22/03/2019 của Giám đốc Học viện về việc nhắc nhở, cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học học kỳ I năm học 2018 – 2019,

Ban Quản lý đào tạo thông báo: tổng số sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập là 207 sinh viên, trong đó có 151 sinh viên hệ Đại học chính quy (CQ54: 53 sinh viên; CQ55: 36 sinh viên và CQ56: 62 sinh viên) đã đăng ký học phần/môn học Học kỳ II năm học 2018 - 2019 vượt quá mức tối đa 14 tín chỉ theo quy định (có danh sách kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên in phiếu kết quả đăng ký học phần/môn học Học kỳ II năm học 2018 – 2019, liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn và xác nhận học phần/môn học đề nghị rút bớt, sau đó nộp phiếu đăng ký học phần/môn học (có ghi rõ học phần/môn học sinh viên đề nghị rút) về  Ban QLĐT (P110 – Nhà Hiệu bộ) từ ngày 15/04 - 19/04/2019 để thực hiện việc rút bớt học phần/môn học đã đăng ký học (giai đoạn 01/04 - 27/05/2019 và giai đoạn 28/05 - 04/06/2019).

- Những sinh viên có nguyện vọng xin không rút bớt các học phần/môn học giai đoạn học trên phải viết đơn cam đoan kèm theo nộp về Ban Quản lý đào tạo.

(Download mẫu cam đoan trên website: www.aof.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

- Đối với những sinh viên không đến rút bớt học phần/môn học, Ban QLĐT sẽ trực tiếp rút bớt học phần của sinh viên và sinh viên phải chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học của mình.

- Ban QLĐT sẽ cung cấp lại danh sách lớp tín chỉ cho các Bộ môn liên quan sau khi sinh viên trên đã rút bớt học phần tại phòng 110 - Nhà Hiệu bộ (đ/c Sơn).

Các Khoa QLSV liên quan thông báo kịp thời cho Cố vấn học tập và các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 418
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết