Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 08/05/2019 - 14:46

Thông báo V/v Gia hạn đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ công văn số 73/HĐCDGSNN về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà Nước ngày 10 tháng 4 năm 2019;

Căn cứ công văn số 54/HVTC - QLKH ngày 26/4/2019 về việc đăng ký xét chức danh GS, PGS tại Học viện Tài chính;

          Nay, Học viện Tài chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị:

          - Thông báo đến toàn thể các cán bộ, viên chức, giáo viên trong đơn vị có đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu  đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019 tiếp tục đăng ký với Ban Quản lý Khoa học theo các nội dung như công văn số 54/ HVTC - QLKH ngày 26/4/2019.

          - Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2019

          Mọi thông tin xin liên hệ với: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ban QL Khoa học, phòng 317 (Nhà hiệu bộ); ĐT: 0904.755.576.

Ban QLKH
Số lần đọc: 283

Danh sách liên kết