Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 23/05/2019 - 13:50

TB v/v đăng bài tạp chí và xuất bản sách quốc tế theo chương trình xã hội hóa
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc và sau thời gian tìm hiểu, trao đổi và thống nhất với các đối tác quốc tế nhằm giúp Thầy/Cô có được các công trình khoa học quốc tế theo quy định cũng như từng bước nâng ranking HVTC, Ban HTQT xin Thông báo về chương trình sẽ thực hiện định kỳ như sau:

1. Triển khai viết bài - biên tập và đăng ở các Tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục Scopus/ISI, Special issues dành riêng cho HVTC.

2. Triển khai viết sách - biên tập và in ở các NXB quốc tế có uy tín đó là Springer, Taylor and Francis (Routledge) hoặcWorld Scientific

Tải file xem chi tiết

Ban Hợp tác quốc tế
Số lần đọc: 331

Danh sách liên kết