Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 23/05/2019 - 16:5

Thông báo v/v thi vét cuối khóa của sinh viên CQ53
Căn cứ vào lịch thi vét của nhà trường, ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đã tổ chức cho sinh viên CQ 53 đăng ký thi vét từ ngày 15-20/5/2019.

Đề nghị những sinh viên đã đăng ký thi vét các môn  kiểm tra danh sách thi (các thông tin: họ tên, lớp, điểm kiểm tra, môn thi ở file đính kèm thông báo này).

Nếu có bất kỳ sai sót nào, sinh viên gọi điện theo số C.Tâm 0983040582 trước 11h ngày 27/5/2019 để chỉnh sửa kịp thời.

Tải file CQ 53 thi vét các môn

Tải file CQ 53 thi vét TACN1

 

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 3101

Danh sách liên kết