Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 23/05/2019 - 19:51

TB v/v khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và giáo viên năm 2019
Số: 548/ TB- HVTC Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Tài chính.

Thực hiện luật chăm sóc sức khỏe nhân dân do Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 11/7/1989;

Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc Hội ban hành ngày 18/6/2012, tại mục 2 điều 152 quy định về việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động;

Căn cứ vào Tờ trình số 06/TTr-YT ngày 13/5/2019 của Trạm y tế về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên năm 2019;

 Học viện Tài chính giao cho Trạm y tế phối hợp với các Ban, Khoa và Cơ sở y tế đủ điều kiện về chức năng chuyên môn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và giáo viên năm 2019( có lịch khám kèm theo).

Thời gian khám: 02 ngày từ 30/5/2019 đến 31/5/2019( thứ Năm+ thứ Sáu).

Sáng từ 07h00’ đến 11h30’.

Chiều từ 13h00’ đến 16h00’.

Địa điểm khám: Trạm y tế Học viện Tài chính- Tầng I nhà B9( khu B)- P. Đức Thắng- Q. Bắc Từ Liêm- Hà Nội.

Các xét nghiệm máu chỉ làm vào buổi sáng. Để đảm bảo kết quả xét nghiệm máu được chính xác, các đơn vị phổ biến cho cán bộ, viên chức và giáo viên nhịn ăn sáng; sau khi đã lấy máu xét nghiệm cần uống nhiều nước và nhịn tiểu để siêu âm.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị sắp xếp, bố trí công việc để cán bộ, viên chức và giáo viên đi khám đầy đủ, đúng lịch. Học viện chỉ tổ chức khám một đợt, nếu ai không đến khám thì tự lo kinh phí khám và nộp kết quả về Trạm y tế trước ngày 15/6/2019.

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Ban Giám đốc(B/c);

  - Lưu VT, YT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Cơ

( Đã ký)

 


 

 

 

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ GIÁO VIÊN NĂM 2019

( Ban hành kèm theo Thông báo số 548/TB-HVTC ngày 23 tháng 5 năm 2019)

 

STT

Tên đơn vị

Ghi chú

 

Ngày 30/ 5/2019( Thứ Năm)

1

Ban Giám đốc

 

2

Ban Tổ chức Cán bộ

 

3

Ban Tài chính Kế toán

 

4

Ban Quản trị Thiết bị

 

5

Ban Quản lý Khoa học

 

6

Ban Hợp tác Quốc tế

 

7

Văn phòng Học viện

 

8

Văn phòng Đảng- Đoàn thể

 

9

Khoa Cơ bản

 

10

Khoa Ngân hàng- Bảo hiểm

 

11

Khoa Kế toán

 

12

Khoa Tại chức

 

13

Khoa Sau đại học

 

14

Khoa Tài chính Công

 

15

Khoa Lý luận Chính trị

 

16

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn TCKT

 

Ngày 31/ 5/2019( Thứ Sáu)

1

Ban Quản lý Đào tạo

 

2

Ban Công tác chính trị và Sinh viên

 

3

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

 

4

Ban Thanh tra Giáo dục

 

5

Ban Quản lý dự án

 

6

Khoa Tài chính Quốc tế

 

7

Khoa Quản trị Kinh doanh

 

8

Khoa Thuế- Hải quan

 

9

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

 

10

Khoa Tài chính Doanh nghiệp

 

11

Khoa Ngoại ngữ

 

12

Khoa Kinh tế

 

13

Thư viện

 

14

Trạm y tế

 

15

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học

 

16

Trung tâm Thông tin

 

Trạm y tế
Số lần đọc: 1031

Danh sách liên kết