Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 03/06/2019 - 21:39

Thông báo mời thầu
Số: 594/HVTC-QTTB Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906      E-mail: Banqttb@hvtc.edu.vn

Mã số thuế: 0101592465

Học viện Tài chính kính đề nghị Báo Đấu thầu; Cổng thông tin Bộ Tài chính đăng thông tin mời thầu với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Cải tạo, sửa chữa, mua thiết bị phòng học chất lượng cao (04 phòng)” gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.

- Loại gói thầu: Cải tạo sửa chữa.

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Cải tạo, sửa chữa phòng học và thi công lại hệ thống điện, hệ thống trần, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điều hoà âm trần.

+ Cung cấp trang bị gồm: Bàn ghế cho giảng viên – sinh viên, máy chiếu gần, bảng tương tác, bảng viết chống loá, thiết bị âm thanh giảng đường.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Danh mục dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 10 giờ 40 phút ngày 03/06/2019 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 14/06/2019 (qua mạng).

7. Địa điểm phát hành HSMT: muasamcong.mpi.gov.vn.

8. Giá bán một bộ HSMT: Miễn phí.

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền 60.000.000đ (bằng chữ: sáu mươi triệu đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc bằng séc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 14/06/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 14/06/2019 tại Phòng họp A, Nhà hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Ban QTTB
Số lần đọc: 131

Danh sách liên kết