Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 13/06/2019 - 10:26

Thông báo V/v tập huấn cán bộ coi thi THPT quốc gia năm 2019
Số: 625 /HVTC-TCCB ngày 13 tháng 6 năm 2019

      Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác phối hợp thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại Hà Tĩnh, thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo về việc tập huấn cán bộ coi thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 như sau:

- Thời gian: 8h00’ ngày 15 tháng 6 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính

- Thành phần:

1. Toàn thể cán bộ, viên chức theo Quyết định số 683/QĐ-HVTC ngày 12/6/2019 của Giám đốc Học viện về việc cử cán bộ tham gia Ban coi thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hà Tĩnh;

2. Các cán bộ, viên chức không có tên trong Quyết định số 683/QĐ-HVTC, trừ một số đối tượng sau:

- Có người thân: vợ (hoặc chồng), con, anh, chị, em ruột; anh, chị, em ruột của vợ (hoặc chồng) tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019;

- Các cán bộ, viên chức đang điều trị bệnh trong bệnh viện;

- Các viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ từ 24 tháng tuổi trở xuống.

Đề nghị trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị dự tập huấn đầy đủ, đúng giờ./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 495

Danh sách liên kết