Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 03/07/2019 - 14:12

Học viện Tài chính thông báo mời thầu
Học viện Tài chính thông báo mời thầu với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Mua sắm, lắp đặt 01 phòng thực hành và thi trắc nghiệm máy cho sinh viên, Bản quyền phần mềm SQL server 2017 dành cho giáo dục.”.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Trang bị, lắp đặt phòng thực hành, phòng thi trắc nghiệm máy cho sinh viên, trang bị bản quyền phần mềm SQL server dành cho giáo dục.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 phút ngày 08/7/2019 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 18/7/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 602, Nhà thư viện, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906.

8. Giá bán một bộ HSMT: 2.000.000đ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền 24.450.000đ (Bằng chữ: Hai mươi tư triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn);

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 18/7/2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 18/7/2019 tại Phòng 602, Nhà thư viện, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 149

Danh sách liên kết