Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 10/07/2019 - 15:20

Công văn v/v kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 3 đối với sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 Học kỳ I năm học 2019 - 2020
Số: 97/CV-QLĐT ngày 05 tháng 07 năm 2019

Kính gửi :     - Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng;

                                                                - Ban Công tác chính trị và sinh viên;

                                                                - Các Khoa QLSV; Cố vấn học tập liên quan;

                                                                - Các lớp sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Thông báo số 443/TB-HVTC ngày 03/05/2019 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 84/TB-QLĐT ngày 31/05/2019 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 học kỳ I năm học 2019 - 2020;

Căn cứ Thông báo số 87/TB-QLĐT ngày 03/06/2019 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với sinh viên CQ54, CQ55 và CQ56 học kỳ I năm học 2019 - 2020;

Ban QLĐT thống kê sau khi kết thúc 3 lần đăng ký, hiện tại vẫn còn 109 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]. Sinh viên không đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Ban QLĐT kính đề nghị:

- Ban KT&QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu; ngừng học;

- Ban CTCT&SV kiểm tra số sinh viên vi phạm kỷ luật, bị thôi học hoặc xóa tên do nghỉ quá thời gian quy định chờ quyết định buộc thôi học;

- Các Khoa QLSV, cố vấn học tập tư vấn và thông báo kịp thời cho sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 358
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết