Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 31/07/2019 - 9:38

Thông báo Về việc đề xuất định hướng NCKH &CN 2020
Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Học viện

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020 và xác định căn cứ cho việc thông báo đăng ký đề tài năm 2020. Ban Quản lý khoa học xây dựng dự kiến định hướng NCKH &CN năm 2020 và tổ chức xin ý kiến của Trưởng các đơn vị, trước khi trình thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Có bản định hướng kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đồng chí.

Các ý kiến góp ý xin gửi về ban Quản lý Khoa học trước ngày 15/08/2019.

1. Bản cứng xin gửi về : Ths Đào Ngọc Hà – P415 – Nhà hiệu bộ - Ban Quản lý Khoa học, Học viện Tài chính.

 SĐT liên hệ: 0243.2191924 - 0989.466.284

2. Bản mềm xin gửi về địa chỉ email: khoahoctc@hvtc.edu.vn

                                                         Hoặc daongocha@hvtc.edu.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

Ban QLKH
Số lần đọc: 127

Danh sách liên kết