Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 11/09/2019 - 14:15

TB v/v đăng ký dự thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Danang 2019
Số: 131/2019-KT&QLCL ngày 04 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: - Trưởng các Khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy

- Ban cán sự các lớp sinh viên

Căn cứ thông báo số 01 ngày 05/06/2019 của Hội Tin học Việt Nam về việc tổ chức kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 và kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế IPCP Asia Danang, tổ chức tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, dự kiến từ ngày 03/12/2019 đến ngày 07/12/2019; theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Tài chính, Ban KT&QLCL phối hợp với Bộ môn Tin học Tài chính Kế toán thông báo cho sinh viên kế hoạch đăng ký và sơ tuyển như sau:

1. Mục đích kỳ thi: Phát hiện, bồi dưỡng những sinh viên giỏi tin, nâng cao chất lượng dạy và học tin, thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên các trường đại học, học viện và cao đẳng trong cả nước.

2. Nội dung thi: gồm 2 phần Olympic Tin và lập trình ACM/ICPC (Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại: http://www.olp.vn/olympic/quy-che).

3. Đối tượng tham gia: Là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung đang học tại Học viện, sử dụng tốt một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C/C++, Java.

4. Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại https://goo.gl/YfyNj5

5. Thời gian và địa điểm đăng ký, hướng dẫn ôn luyện:

Sẽ thông báo trên http://www.hvtc.edu.vn/khaothi và qua Email sinh viên đăng ký.

Nhận được thông báo này, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị những sinh viên có nguyện vọng tham gia dự thi vào đội tuyển Olympic Tin năm 2019 đến đăng ký và ôn tập đầy đủ, đúng giờ.

Mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp tại phòng 109 Ban Khảo thí và QLCL (Số điện thoại: 0243.8386867 số máy lẻ 109).

Ban Khảo thí và QLCL
Số lần đọc: 330

Danh sách liên kết