Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 09/09/2019 - 11:22

TB v/v cử cán bộ dự tuyển học bổng Chevening của Chính phủ Anh
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v cử cán bộ dự tuyển học bổng Chevening của Chính phủ Anh, chi tiết ở file đính kèm.

Tải file TB v/v cử cán bộ dử tuyển học bổng Chevening của Chính phủ Anh

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 20/10/2019. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 191

Danh sách liên kết