Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ ba, 17/09/2019 - 12:20

TB v/v chiêu sinh học bổng thạc sĩ luật của Chính phủ Nhật Bản
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v chiêu sinh học bổng thạc sĩ luật của Chính phủ Nhật Bản, chi tiết ở file đính kèm.

Tải file TB v/v chiêu sinh học bổng thạc sĩ luật của Chính phủ Nhật Bản

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 27/09/2019. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 1437

Danh sách liên kết