Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ năm, 19/09/2019 - 10:18

TB v/v chiêu sinh học bổng thạc sĩ của Chính phủ Ireland
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v chiêu sinh học bổng thạc sĩ của Chính phủ Ireland, chi tiết ở file đính kèm.

Tải file TB v/v chiêu sinh học bổng thạc sĩ của Chính phủ Ireland

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 28/10/2019. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 417

Danh sách liên kết