Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 20/09/2019 - 9:42

TB: v/v Tổ chức lịch học Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên Chương trình cuối khóa đối với sinh viên CQ54 năm học 2019 - 2020
Số: 126/TB-QLĐT ngày 19 tháng 09 năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường Đại học, Cao đẳng, TCCN năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào Tờ trình số 32/TTr-CTCT&SV ngày 23/7/2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” năm học 2019 - 2020,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1- Lịch tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” chương trình giữa khóa đối với sinh viên CQ54 tại HT700 - Số 58, Phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (có lịch chi tiết kèm theo). [XEM TẠI ĐÂY]

2- Sinh viên CQ54 học “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên” học chéo buổi với lịch học chính khóa (Trường hợp sinh viên trùng lịch học đối với học phần/môn học tự chọn và học phần/môn học Giáo dục thể chất lịch đã thông báo, sinh viên chủ động báo cáo Khoa QLSV liên quan và tham gia học vào buổi học phù hợp).

Thời gian: Học sáng từ 7h30’-11h30’; Học chiều từ 13h00’-17h00’

Số lần đọc: 801
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết