Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ sáu, 20/09/2019 - 16:51

Thông báo V/v: Đăng ký nhiệm vụ NCKH &CN 2020
Kính gửi: Các khoa, Bộ môn, Ban và Trung tâm

Để chuẩn bị cho công tác giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2020 của Học viện Tài chính, Ban Quản lý khoa học thông báo tới các Khoa, Bộ môn, Ban và Trung tâm đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2020 như sau:

  1. Định hướng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ năm 2020(Có bản định hướng kèm theo)
  2. Về thời gian và cách thức tiến hành:

Các đơn vị có trách nhiệm thông báo định hướng, yêu cầu nhiệm vụ NCKH&CN năm 2020 và tổng hợp nhiệm vụ NCKH&CN của đơn vị (Bao gồm nhiệm vụ NCKH&CN cấp khoa và cấp Học viện). Hội đồng Khoa học đơn vị họp, xét duyệt và xác nhận, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đơn vị có ý kiến đề nghị bằng văn bản gửi ban Quản lý Khoa học. Sau khi nhận được đề xuất từ các đơn vị, Ban Quản lý Khoa học sẽ tổng hợp, trình thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

- Đối với những công trình Hội đồng KH&ĐT đơn vị yêu cầu chỉnh sửa thì phải có ý kiến trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đơn vị vào bản thuyết minh của chủ nhiệm nhiệm vụ sau khi chỉnh sửa;

- Đối với công trình bài giảng gốc, giáo trình và sách hướng dẫn ôn tập môn học đề nghị chủ nhiệm nêu rõ số tín chỉ giảng dạy của môn học, nếu là công trình tái bản cần ghi rõ năm xuất bản gần nhất, số lần tái bản;

- Chủ nhiệm các công trình NCKH&CN khi đăng ký phải có bản đề cương chi tiết thực hiện công trình kèm theo bản thuyết minh theo mẫu 01B, 01C (Có bản photo kèm theo) làm cơ sở cho việc xét duyệt, giao nhiệm vụ nghiên cứu; (

- Danh mục đề tài NCKH&CN cấp Khoa và Học viện đề nghị đơn vị sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ;

- Các đơn vị khi đăng ký tổ chức hội thảo cấp Khoa, cấp Học viện, cấp Quốc gia, Quốc tế phải có dự trù kinh phí tổ chức hội thảo;

Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ NCKH&CN năm 2020 của các đơn vị gửi về Ban QLKH trước ngày 05/10/2019. (Sau ngày 05/10/2019, Ban QLKH sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhiệm vụ NCKH&CN của các đơn vị). Hồ sơ bao gồm:

+ Bản thuyết minh đăng ký nhiệm vụ NCKH&CN năm 2020 của cá nhân

(Có xác nhận của chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đơn vị)

+ 01 bản tổng hợp đăng ký nhiệm vụ NCKH&CN năm 2020 của đơn vị;

+ 01 bản mềm tổng hợp gửi về hòm thư: khoahoctc@hvtc.edu.vn

Thông tin xin liên hệ: Ths Đào Ngọc Hà, P415 - Ban Quản lý Khoa học,  

Email: Daongocha@hvtc.edu.vn; SĐT: 0243.2191924 - Di động: 0989.466.284

Xin trân trọng cảm ơn!

Bản đăng ký kế hoạch nghiên cứu khoa học

Ban QLKH
Số lần đọc: 974

Danh sách liên kết