Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ bảy, 28/09/2019 - 10:10

TB Tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ theo học bổng Lãnh đạo toàn cầu năm 2020 tại Nhật
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo Tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo Tiến sĩ theo học bổng Lãnh đạo toàn cầu năm 2020 tại Nhật như sau:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 17/10/2019. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 230

Danh sách liên kết