Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 16/10/2019 - 8:59

TB v/v cử cán bộ dự tuyển chương trình học bổng sau đại học tại Nhật Bản IMF
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo cử cán bộ dự tuyển chương trình học bổng sau đại học tại Nhật Bản IMF như sau:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 29/10/2019. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 386

Danh sách liên kết