Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 21/10/2019 - 9:16

Thông báo về việc cắt điện tại cơ sở Đức Thắng ngày 22/10/2019
Kính gửi các đơn vị trong Học viện
Theo thông báo của Công ty điện lực Bắc Từ Liêm (là đơn vị cung cấp điện cho Học viện Tài chính tại cơ sở Đức Thắng) về việc thực hiện thay định kỳ công tơ năm 2019 đối với những thiết bị đo đếm điện năng đã hết thời hạn kiểm định. Thời gian cụ thể như sau: 
- Thời gian bắt đầu: 08h30, Thứ ba, ngày 22/10/2019
- Thời gian hoàn thành (dự kiến): 10h30, Thứ ba, ngày 22/10/2019
Trong thời gian Công ty điện lực tiến hành việc thay thế công tơ Ban QTTB sẽ chạy máy phát điện. Đề nghị Trung tâm Thông tin kiểm tra máy phát điện cho phòng máy chủ của Học viện.
Ban Quản trị Thiết bị xin trân trọng thông báo!
Ban Quản trị Thiết bị
Số lần đọc: 427

Danh sách liên kết