Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 18/11/2019 - 10:42

Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020

1. Khóa luận tốt nghiệp  [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hệ Đại học chính quy (Chương trình Đại trà)  [XEM TẠI ĐÂY]

3. Hệ Đại học chính quy (Chương trình Chất lượng cao)  [XEM TẠI ĐÂY]

4. Hệ ĐHCQ chương trình 2 (Học cùng lúc 2 chương trình)  [XEM TẠI ĐÂY]

5. Hệ ĐH Văn bằng 2 chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

6. Hệ Liên thông ĐH chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

7. Hệ Vừa làm vừa học (gồm ĐHVB2 & LTĐH)  [XEM TẠI ĐÂY]

8. Trình độ Sau đại học  [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 6922

Danh sách liên kết