Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ hai, 25/11/2019 - 10:34

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 Học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 166/TB-QLĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019

Căn cứ thông báo số 1149/TB-HVTC ngày 08/10/2019 v/v tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2; 

Căn cứ Thông báo số 163/TB-QLĐT ngày 22/11/2019 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 học kỳ II năm học 2019 - 2020,

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 học kỳ II năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 như sau:

Khóa

SLSV chưa ĐK Lần 1

Kết quả đăng ký Lần 2

Ghi chú

Số SV đã đăng ký

Số SV chưa đăng ký

CQ55

183

73

110

 

CQ56

160

48

112

 

CQ57

91

41

50

 

 
Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 25/11/2019.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ55, CQ56 và CQ57 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2019 - 2020, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 2 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 2 xem trực tiếp trên Website [XEM TẠI ĐÂY]) tiếp tục đăng ký học Lần 3 theo kế hoạch từ ngày 26/11/2019.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 1937
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết