Tìm
Tiếng Việt | English | Mobile
Thứ tư, 27/11/2019 - 12:32

Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung)
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo Tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2020 (bổ sung) như sau:

Tải file Thông báo

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 9/12/2019. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Chu Tuấn Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban TCCB
Số lần đọc: 121

Danh sách liên kết