Tìm
English
Thứ sáu, 07/02/2020 - 10:25

TB: v/v Điều chỉnh kế hoạch học tập, giảng dạy và thi kết thúc học phần/môn học học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 84/TB-HVTC ngày 07 tháng 02 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-HVTC ngày 14/05/2019 của Giám đốc Học viện v/v Giao kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

Căn cứ Thông báo số 68/TB-HVTC ngày 01/02/2020 của Giám đốc Học viện v/v nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona.

Căn cứ Thông báo số 04/TB-QLĐT ngày 15/01/2020 của Ban Quản lý đào tạo v/v tổ chức thi lại bổ sung các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành đối với sinh viên các hệ đào tạo còn quyền thi,

Giám đốc Học viện Tài chính điều chỉnh kế hoạch học tập, giảng dạy và thi kết thúc học phần/môn học hệ ĐH chính quy, ĐH văn bằng 2 và Liên thông ĐH học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:    

1. Hệ ĐH chính quy

1.1. Chương trình 1 (chương trình đại trà và chất lượng cao)

- Điều chỉnh kế hoạch đào tạo và thi kết thúc học phần/môn học:

Giai đoạn

KHĐT đã ban hành

KHĐT điều chỉnh mới

Lịch học

Lịch ôn thi

Lịch học

Lịch ôn thi

GĐ1

02/01-11/3/20 (7 tuần)

Nghỉ Tết: 3 tuần

12/3-29/3/20

02/01-18/3/20 (8 tuần)

Nghỉ Tết: 3 tuần

Nghỉ dự phòng dịch Corona: 1 tuần

19/03-05/4/20

Nghỉ: Giỗ tổ 02/4

GĐ2

30/3-23/5/20 (8 tuần)

Nghỉ: Giỗ tổ, Lễ 30/4&01/5 và bù trùng lịch học: 1 tuần

 

06/4-27/5/20 (7 tuần)

Nghỉ Lễ 30/4-03/5

Lịch học bù nghỉ lễ từ 25/5-27/5/20

 

GĐ3

25/5-01/6/20 (1 tuần)

02/6-30/6/20

(gồm lịch DP)

28/5-04/6/20 (1 tuần)

05/6-30/6/20

(gồm lịch DP)

- Lịch học thực hành môn Giáo dục quốc phòng 3, môn Giáo dục thể chất: sẽ thông báo cụ thể sau.

1.2. Học cùng lúc 2 chương trình – Chương trình 2 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hệ ĐH văn bằng 2 và Liên thông ĐH (Phụ lục 2&3)

- Phụ lục 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 3 [XEM TẠI ĐÂY]

3. Lịch học và thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020 (Phụ lục 4) [XEM TẠI ĐÂY].

4. Lịch thi lại bổ sung các học phần/môn học nghiệp vụ chuyên ngành đối với sinh viên các hệ còn quyền thi: Sinh viên CQ54 và khóa cũ các hệ đào tạo liên hệ với Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng (Số điện thoại: 0936.015.866 – Cô Oanh) để biết thời gian, địa điểm thi.

5. Lịch thi kết thúc học phần môn Khoa học quản lý đối với CQ54.11CL thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 7691
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết