Tìm
English
Thứ bảy, 07/03/2020 - 14:0

TB: v/v Điều chỉnh hình thức giảng dạy và học tập đối với hệ đào tạo đại học
Số: 219/TB-HVTC ngày 07 tháng 03 năm 2020

Ngày 06/03/2020, Học viện đã có thông báo về hình thức giảng dạy và học tập đối với các hệ đào tạo đại học (Theo Công văn số 215/TB-HVTC ngày 06/03/2020 của Giám đốc Học viện). Tuy nhiên, trong điều kiện có diễn biến mới về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Hà Nội như hiện nay, Học viện Tài chính thông báo:

Tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến đến hết ngày 15/03/2020 đối với các hệ đào tạo đại học (gồm cả chương trình DDP). Các hoạt động khác vẫn thực hiện theo kế hoạch đã thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân liên quan liên hệ theo số điện thoại: 0961.481.086 để được giải đáp kịp thời./.

Số lần đọc: 6708
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết