Tìm
English
Thứ sáu, 08/05/2020 - 10:34

TB V/v Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid19 khi giảng dạy tập trung
Kính gửi: - Các khoa thuộc Học viện; - Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Học viện.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày 06/5/2020 và công văn số: 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, Ban Phòng chống dịch (PCD) Học viện đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban PCD Học viện về bệnh COVID-19;

- Nếu cán bộ, giáo viên và sinh viên bị sốt trên 37.50C, ho, khó thở đề nghị đeo khẩu trang và đi khám tại các cơ sở y tế;

- Có thể sử dụng điều hòa và nên để nhiệt độ 26-28; khi hết giờ học đề nghị mở cửa các giảng đường thông thoáng; 

- Rửa hoặc sát khuẩn tay trước khi vào lớp;

- Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà. Hạn chế tập trung khi nghỉ giữa các tiết và sau khi kết thúc buổi học;

- Chuẩn bị bình nước uống riêng.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viên tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên sinh viên toàn Học viện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ với ThS. BS Bùi Quang Việt - Trạm y tế HVTC, ĐT: 0912.713.500 để được tư vấn giải đáp.

Trạm Y tế
Số lần đọc: 679

Danh sách liên kết