Tìm
English
Thứ sáu, 04/09/2020 - 12:25

TB Về việc xin xét công nhận tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học, Văn bằng 2 (chính quy)
Sinh viên đã có đơn xin hoãn xét tốt nghiệp ở đợt xét đầu của Khóa học; sinh viên nợ môn, nợ chứng chỉ sau khi trả nợ đủ các học phần môn học: có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp vào đợt tiếp theo phải làm đơn nộp trực tiếp cho Ban khảo thí & QLCL theo kế hoạch cụ thể sau:

Đợt bổ sung tháng 03: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/3 - 20/3 hàng năm.

Đợt bổ sung tháng 06: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/6 - 20/6 hàng năm.          

Đợt bổ sung tháng 09: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/9 - 20/9 hàng năm.

Đợt bổ sung tháng 12: nộp đơn xin xét CNTN từ ngày 01/12 - 20/12 hàng năm.

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp chậm nhất ngày 25 cùng tháng của các đợt xét!

Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ: P102, P103, P109 - Ban Khảo thí & QLCL, Tòa nhà Hiệu bộ để được giải đáp.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 996

Danh sách liên kết