Tìm
English
Thứ năm, 10/09/2020 - 6:45

TB: v/v giảng dạy và học tập từ 14/9/2020 – 19/9/2020
Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Học viện Tài chính thông báo:

1. Tiếp tục thực hiện hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến những nội dung môn học/học phần còn lại từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 19/9/2020 đối với các hệ đào tạo đại học.

2. Đối với các môn học/học phần được bố trí giảng dạy tại hội trường trực tiếp (theo lịch giảng đã công bố), bộ môn tổ chức hệ thống, phụ đạo môn học/học phần theo hình thức trực tiếp và chủ động thông báo cho sinh viên trong lớp (tín chỉ) thực hiện.

3. Đối với các môn học/học phần được bố trí giảng dạy tại phòng học trực tuyến (theo lịch giảng đã công bố), bộ môn tổ chức hệ thống, phụ đạo môn học/học phần theo hình thức trực tuyến. Trường hợp bộ môn tổ chức phụ đạo trực tiếp trong thời gian ôn thi, phải đăng ký với Ban QTTB để được bố trí hội trường./.

Số lần đọc: 3715

Danh sách liên kết