Tìm
English
Thứ năm, 18/02/2021 - 15:25

TB: v/v Chuẩn bị Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: 14/QLĐT-HVTC ngày 18 tháng 2 năm 2021

Kính gửi:   - Trưởng các Khoa, Bộ môn; các Ban và tương đương

                                               - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Để phục vụ cho Hội nghị giao ban học kỳ II năm học 2020 - 2021 dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 3/2021, Ban Quản lý đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo công tác đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo (đối chiếu với thông báo kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2020 - 2021) theo 04 nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, phục vụ quản lý đào tạo học kỳ II năm học 2020 - 2021 đến nay ở đơn vị…………….

2. Ý kiến đóng góp hoặc kiến nghị về việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, quản lý phục vụ đào tạo của Học viện trong thời gian tới…………...

3. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động đào tạo………………..

4. Tổ chức thực hiện:………………………………………………………..

Các ý kiến đóng góp gửi vào email: nguyenvantruong@hvtc.edu.vn trước ngày 05/03/2021 (Thứ 6) để tổng hợp báo cáo kịp thời.

Các đơn vị tải file mẫu báo cáo giao ban học kỳ II năm học 2020 - 2021 [XEM TẠI ĐÂY] và kết luận giao ban học kỳ I năm học 2020 - 2021 đính kèm [XEM TẠI ĐÂY].

Ban Quản lý đào tạo trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự hợp tác của các đơn vị./.

Số lần đọc: 985
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết