Tìm
English
Thứ hai, 31/05/2021 - 17:19

Thông báo V/v Nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 06/2021)
Số: 66/TB-KT&QLCL ngày 31 tháng 5 năm 2021

Căn cứ các Quy định đào tạo đại học hệ chính quy; đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ; hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Trên cơ sở điều kiện thực tế, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để công tác xét tốt nghiệp đối với các sinh viên khóa cũ (hệ ĐHCQ Khóa 54, LTĐH, Đại học văn bằng hai trở về trước) còn thời gian đào tạo tại Học viện, đủ điều kiện và có nhu cầu được xét tốt nghiệp đợt xét tháng 06/2021 đúng kế hoạch.

Ban Khảo thí & QLCL thông báo:

1. Sinh viên các khóa cũ (hệ ĐHCQ Khóa 54, LTĐH, Đại học văn bằng hai trở về trước) đủ điều kiện và có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt xét tháng 06/2021 nộp đơn theo hình thức online (qua email) cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin xét tốt nghiệp tương ứng với ngành học.

(theo mẫu đính kèm - Mẫu 01 dành cho ngành 1 và Mẫu 02 dành cho ngành 2)

Bước 2. Chụp ảnh đơn xin xét tốt nghiệp, ảnh thẻ sinh viên (hoặc chụp cả 2 mặt CMTND, CCCD) – yêu cầu ảnh chụp phải rõ nét, không mờ nhòe.

Bước 3. Soạn Email với tiêu đề: Họ và tên_Khóa lớp_SĐT liên hệ.

Ví dụ: Nguyễn Văn A_CQ52/21.05_09xxxxxxxx

Bước 4. Nội dung Email cần đính kèm 2 File ảnh (đơn xin xét CNTN, ảnh thẻ sinh viên hoặc CMTND, CCCD).

Bước 5: Gửi Email tới địa chỉ của chuyên viên quản lý các Khóa liên quan:

* Khóa CQ51: thanh0877@gmai.com

(Đ/c Thanh - SĐT: 0983.230.579)

* Khóa CQ52 CQ54: thanhgiang@hvtc.edu.vn

(Đ/c Giang - SĐT: 0986.119.361)

* Khóa CQ53: quynhlequynh19@gmail.com

(Đ/c Quỳnh - SĐT: 0979.435.330)

* Hệ LTĐH Khóa 19 VB2 Khóa 16 trở về trước: thunt@hvtc.edu.vn

(Đ/c Thu - SĐT 0988.262.942)

2. Thời gian tiếp nhận đơn: từ ngày 01/06 - 15/06/2021.

3. Ban Khảo thí sẽ thông báo danh sách sinh viên đã nộp đơn và đủ điều kiện để xét tốt nghiệp đợt xét tháng 06/2021 trên trang chủ của Học viện (tại địa chỉ: hvtc.edu.vn) trước 17h00’ ngày 18/06/2021.

4. Trưởng các Khoa, Ban, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập thông báo, nhắc nhở sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt xét tháng 06/2021 thực hiện đúng quy trình và thời gian đã được thông báo.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 5198

Danh sách liên kết