Tìm
English
Thứ năm, 29/07/2021 - 15:34

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021 - 2022

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn I (ngày vào học 02/08/2021) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn II (ngày vào học 14/10/2021) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy các học phần/môn học giai đoạn III (ngày vào học 02/12/2021) [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy khóa 56 học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy khóa 57 học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy khóa 58 học phần/môn học Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học chính quy học cùng lúc hai chương trình [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

- Hệ Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

Số lần đọc: 56164

Danh sách liên kết