Tìm
English
Thứ hai, 13/09/2021 - 11:40

Lịch thi TS, lịch phát hành và thu nhận hồ sơ chính thức trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 2 tại Học viện Tài chính
Số: 956/TB-HVTC ngày 10/9/2021

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông báo số 500/TB-HVTC ngày 12/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 02 tại học viện Tài chính;

Học viện Tài chính thông báo lịch thi tuyển sinh, lịch phát hành và thu nhận hồ sơ chính thức trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 đợt 02 như sau:

TT

NỘI DUNG

 

Lịch thi tuyển sinh, lịch phát hành, thu nhận hồ sơ dự kiến theo thông báo tuyển sinh

Lịch thi tuyển sinh, lịch

phát hành, thu nhận hồ sơ chính thức

1.

Lịch thi TS

Ngày 23/10/2021 và 24/10/2021

Ngày 09/10/2021 và 10/10/2021

2.

Phát hành hồ sơ

Từ 10/8/2021 đến 03/10/2021

Từ 10/8/2021 đến 26/9/2021

3.

Thu nhận hồ sơ

Từ 20/09/2021 đến 03/10/2021

Từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

TẢI HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021 ĐỢT 02 

Khoa Sau đại học
Số lần đọc: 2358

Danh sách liên kết