Tìm
English
Chủ nhật, 07/11/2021 - 9:47

TB: v/v Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên các hệ đào tạo
Số: /TB-HVTC ngày 05 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HVTC ngày 28/05/2021 về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ vào Quy định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 về việc ban hành quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Học viện Tài chính thông báo lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm (CTĐ), học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các hệ đào tạo như sau:

1. Thời gian học lại, học CTĐ, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2021 - 2022:

- Lịch học: Từ ngày 04/01 – 12/03/2022 (trừ thời gian nghỉ lễ).

- Hình thức tổ chức lớp học: Học lớp riêng; Học lớp ghép (ghép chéo buổi với lịch học chính khóa).

- Kế hoạch tập hợp nhu đăng ký học đợt 2 học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao [PHỤ LỤC 1] [XEM TẠI ĐÂY]

2. Lịch tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2021 – 2022:

TT

Đối tượng sinh viên

đăng ký

Lịch đăng ký học

Thời gian nộp học phí

1.

- CQ56, CQ57, CQ58;

hệ LTĐH và ĐHVB2

- Khóa cũ CQ54, CQ55 còn quyền học

- SV các hệ đủ điều kiện TTTN

08/11 – 13/11/2021

đăng ký trên Website: www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

18/11 - 30/11/2021

2.

- Khóa cũ CQ53 trở về trước còn quyền học

08/11 – 13/11/2021

đăng ký qua email: nbsonhvtc@gmail.com

 
Ghi chú:

- Thời gian đăng ký học: Từ 7h00’ - 23h30’

- Sinh viên nộp học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù theo Thông báo hướng dẫn của Ban TCKT.

- Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, tránh tiếp xúc tập trung đông người trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, đề nghị sinh viên trong quá trình thực hiện đăng ký học phần/môn học, nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ Ban QLĐT qua email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc số điện thoại 0912 50 1985 trong thời gian đăng ký để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

- Sinh viên học cùng lúc 2 chương trình không được đăng ký trùng lịch học lại, học CTĐ, học bù.

- Lịch thực tập tốt nghiệp: Học viện bố trí cho sinh viên đi thực tập sau khi sinh viên đủ điều kiện thực tập theo định kỳ hàng tháng.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn trước ngày 31/12/2021.

3. Hướng dẫn đăng ký học lại, học CTĐ, học bù:

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học CTĐ, học bù cần nghiên cứu kỹ quy định về điều kiện học liên quan; xem kế hoạch tập hợp nhu đăng ký học đợt 1 học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với chương trình đại trà và chương trình chất lượng cao [PHỤ LỤC 1], kế hoạch đào tạo 2021 - 2022 và thời khóa biểu đợt 1 học kỳ II năm học 2021 - 2022 để lựa chọn lịch học lớp riêng, lớp ghép phù hợp.

- Sinh viên thực hiện đúng thời gian đăng ký học lại, học CTĐ, học bù theo lịch thông báo tại Mục 2.

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 15 SV trở lên được bố trí học lớp riêng. Nếu số lượng đăng ký dưới 15 sinh viên đăng ký nộp tiền học, Học viện sẽ bố trí chuyển sang lịch học lớp ghép (học chéo buổi với các lớp chính khóa) hoặc lịch học phù hợp và không trùng lịch học khác (nếu sinh viên có nhu cầu học).

Riêng học phần/môn học thuộc môn nghiệp vụ hoặc chuyên sâu chuyên ngành khó mở lớp riêng do không đủ điều kiện về số lượng mở lớp, Ban QLĐT căn cứ vào đơn đề nghị và đơn tự nguyện đăng ký học của sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét việc mở lớp học phù hợp.

- Thông tin vướng mắc liên quan đến đăng ký học lại, học CTĐ, học bù liên hệ Ban QLĐT qua email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc số điện thoại: 0912501985 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 2, 3].

- Nhiệm vụ của sinh viên [PHỤ LỤC 2] [XEM TẠI ĐÂY]

- Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 3] [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 13732
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết