Tìm
English
Thứ tư, 01/12/2021 - 9:42

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ57, CQ58 và CQ59 Học kỳ II năm học 2021 - 2022
Số: 160/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 1171/TB-HVTC ngày 05/11/2021 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ II năm học 2021 – 2022 đối với CQ57, CQ58 và CQ59 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ57

4.446

4.284

96.36%

162

3.64%

CQ58

4.493

4.272

95.08%

221

4.92%

CQ59

4.401

4.308

97.89%

93

2.11%

Tổng cộng:

13.340

12.864

96.43%

476

4.57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 01/12/2021.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ57, CQ58 và CQ59 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2021 - 2022, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 03/12/2021.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 7127
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết