Tìm
English
Thứ năm, 13/01/2022 - 11:26

Chuơng trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) trình độ thạc sĩ niên khóa 2022-2024, trình độ tiến sĩ 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ban Tổ chức cán bộ thông báo Chuơng trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) trình độ thạc sĩ niên khóa 2022-2024, trình độ tiến sĩ 2022-2025 cụ thể như sau:

Tải Thông báo số 08

Tải Thông báo số 09

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1170

Danh sách liên kết