Tìm
English
Thứ sáu, 22/07/2022 - 16:27

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2022
Số: 763 /TB-HVTC ngày 21 tháng 7 năm 2022

Học viện Tài chính thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng và thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2022 như sau:

1. Danh sách thí sinh

- Danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng vào hệ Đại học chính quy năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Link tra cứu).

- Danh sách thí sinh được ưu tiên cộng điểm xét tuyển vào hệ Đại học chính quy năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (danh sách kèm theo).

2. Những lưu ý với thí sinh

- Những thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GDĐT từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022.  

- Những thí sinh được ưu tiên cộng điểm, Học viện sẽ cập nhật mức điểm cộng lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.

- Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả xét tuyển, viết Đơn phúc khảo, kèm minh chứng, scan gửi về Hội đồng tuyển sinh Học viện qua email: xettuyenhsg@hvtc.edu.vn trước 17h00 ngày 28/7/2022 (Mẫu đơn)./.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 58121

Danh sách liên kết