Tìm
English
Thứ tư, 27/07/2022 - 9:27

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ học kỳ I năm học 2022 - 2023 sau 3 lần đăng ký đối với CQ57, CQ58 và CQ59
Số: 80/TB-QLĐT ngày 27 tháng 07 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 630/TB-HVTC ngày 20/06/2022 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 716/TB-HVTC ngày 11/07/2022 v/v tổ chức đăng ký tín chỉ Học kỳ I năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên hệ ĐH chính quy khóa 59;

Căn cứ Thông báo số 62/TB-QLĐT ngày 04/07/2022 về việc v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ57, CQ58 Học kỳ I năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Thông báo số 65/TB-QLĐT ngày 07/07/2022 về việc v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với CQ57, CQ58 Học kỳ I năm học 2022 - 2023;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2022 – 2023 sau 3 lần tổ chức đăng ký đối với sinh viên CQ57, CQ58 và CQ59 như sau:

Hiện nay, vẫn còn 69 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]. Trong đó có 26 sinh viên CQ57, 19 sinh viên CQ58, 24 sinh viên CQ59. Sinh viên không thực hiện việc đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Ban QLĐT kính đề nghị:

- Ban KT&QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu; ngừng học;

- Ban CTCT&SV kiểm tra số sinh viên vi phạm kỷ luật, bị thôi học hoặc xóa tên do nghỉ quá thời gian quy định chờ quyết định buộc thôi học;

- Các Khoa QLSV, cố vấn học tập tư vấn và thông báo kịp thời cho sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 4358
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết