Tìm
English
Thứ hai, 29/08/2022 - 10:38

Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2022
Số: 929/TB-HVTC ngày 29 tháng 8 năm 2022

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-BTC ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Học viện Tài chính năm 2022, Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2022 thông báo:

I. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức: 22 người

2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức: 01 người

(Có danh sách kèm theo)

Các thí sinh rà soát thông tin trong danh sách kèm theo, trường hợp có sai sót thông tin, đề nghị thí sinh phản ánh về Ban Tổ chức cán bộ (thường trực Hội đồng thi tuyển) trước ngày 06/9/2022.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: 

1. Thời gian: Ngày 11/9/2022 (Chủ Nhật),

- Buổi sáng: 07h30’ khai mạc kỳ thi, thi trắc nghiệm trên máy tính môn Kiến thức chung (60 phút) và môn Ngoại ngữ (30 phút).

- Buổi chiều: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

+ Đối với vị trí giảng viên: Thi thực hành giảng dạy theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, thời gian 50 phút;

+ Đối với vị trí chuyên viên, kỹ sư: Phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, thời gian 30 phút.

2. Địa điểm:  Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. Yêu cầu đối với thí sinh dự tuyển:

1. Về thực hiện công tác phòng chống dịch: Thí sinh tham dự kỳ thi đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Trường hợp đang mắc COVID-19 hoặc Cúm A, thí sinh phải báo cáo Hội đồng thi (qua Ban Tổ chức cán bộ hoặc Thư ký Hội đồng) trong khoảng thời gian 24 giờ trước thời gian làm thủ tục dự thi và cung cấp kết quả xét nghiệm của cơ sở y tế.

2. Tìm hiểu về: hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Tài chính.

3. Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển giảng viên

Trên cơ sở Đề cương chi tiết môn học của Bộ môn thí sinh đăng ký dự thi tuyển, các thí sinh chuẩn bị 03 (ba) bài giảng (thời gian mỗi bài giảng 50 phút) phù hợp với Bộ môn đã đăng ký (Đề cương chi tiết môn học được đăng tải cùng thông báo này trên website của Học viện). Nội dung bài giảng gửi về địa chỉ email: tochuccanbo@hvtc.edu.vn trước ngày 06 tháng 9 năm 2022.

BM Định giá tài sản

BM Phân tích tài chính

BM Tài chính doanh nghiệp

BM Ngoại ngữ

BM QTKD

BM Quản lý kinh tế

BM Luật kinh tế

BM Kế toán tài chính

BM Kinh tế chính trị Mac - Lênin

BM Thuế

BM Nghiệp vụ hải quan

Thi thực hành giảng: thí sinh tự chuẩn bị máy vi tính.

Thông báo này thay cho giấy báo dự thi tuyển và được đăng tải trên website của Học viện Tài chính và của Bộ Tài chính và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Học viện Tài chính.

Mọi thắc mắc thí sinh liên hệ qua số điện thoại 024.32191983 (Ban Tổ chức cán bộ hoặc số điện thoại 039.692.7899 - Thư ký Hội đồng thi tuyển).

Hội đồng thi tuyển viên chức Học viện Tài chính thông báo để các đơn vị liên quan và thí sinh biết và thực hiện./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 2541

Danh sách liên kết