Tìm
English
Thứ bảy, 17/09/2022 - 14:26

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học Giai đoạn 1 Học kỳ I năm học 2022 - 2023
Số: 975/TB-HVTC ngày 16 tháng 9 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Thông báo số 868/TB-HVTC ngày 13/9/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh hình thức, phương thức tổ chức thi kết thúc học phần/môn học đối với những học phần/môn học điều chỉnh từ giảng dạy trực tiếp sang giảng dạy trực tuyến 100% giai đoạn 1 – học kỳ I năm học 2022 - 2023;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Quản lý đào tạo thông báo:

Lịch ôn và thi kết thúc giai đoạn 1 - học kỳ I năm học 2022 – 2023 từ ngày 21/9/2022 đến ngày 08/10/2022. Lịch chi tiết kèm theo:

- Phụ lục 1a – lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1b – lịch thi theo khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 1c – lịch thi theo bộ môn) [XEM TẠI ĐÂY]

Hình thức thi kết thúc các học phần/môn học giai đoạn 1, học kỳ I,năm học 2022 - 2023 áp dụng theo Thông báo số 857/TB-HVTC ngày 12/8/2022 và Thông báo số 868/TB-HVTC ngày 13/9/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 75016

Danh sách liên kết